Tai ką suprantame geriausiai

Atliekame poveikio aplinkai vertinimą. infrastruktūros (keliams, geležinkeliams), energetikos (vėjo elektrinėms), komerciniams, pramonės objektams. Darbai apima šias paslaugas: Atranka dėl PAV, pilnas PAV procesas,, „ Natura 2000“ reikšmingumo nustatymas

Modeliuojame triukšmą infrastruktūros (keliams, geležinkeliams), energetikos (vėjo elektrinėms), komerciniams, pramonės objektams (gamykloms, fermoms, sandėliavimui ir pan.) licencijuota „CADNA A“ paketo programa. Infrastruktūros vertinimas. Atliekame, keliais, gatvėmis, geležinkeliais važiuojančių transporto priemonių sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimą.

Atliekame mobilių ir stacionarių taršos šaltinių vertinimą, teršalų sklaidos modeliavimo būdu licencijuota AERMOD programa. Kvapų, oro teršalų modeliavimas reikalingas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV) ir nustatant sanitarines apsaugos zonas (SAZ), t.y. SAZ nustatymui atliekami oro taršos, kvapų modeliavimai (pagal poreikį) ir pateikiami koncentracijų matavimo,

Nustatome SAZ – sanitarinę apsaugos zoną, atliekame poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir deriname su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Turime Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją Nr. VSL-552. Įvykdyti objektai: įvairios gamyklos, fermos ir kt. kas privaloma pagal teisės aktus.

Detaliesiems, specialiesiems planams, programoms atliekame atrankas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, pilnus SPAV, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu.

Atliekame kraštovaizdžio vizualinius vertinimus, analizes pagal institucijų pateiktas pastabas projektų derinimams.