image description

Klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

UAB „Ekostruktūra“ nuo 2021 m. rugsėjo  mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas sukurti ir įdiegti klientų savitarnos sprendimą, kuris  leis klientui pačiam išsirinkti ir užsisakyti įmonės paslaugas, sekti užsakytų paslaugų atlikimo būseną, teikti ir gauti įvairią informaciją.

Projekto rezultatas – bus sukurta ir įdiegta savitarnos sprendimo programinė įranga. Sprendimas bus įdiegtas, parengtas naudoti klientams ir bus užtikrinta jo priežiūra poprojektiniu laikotarpiu (36 mėn.).

UAB „Ekostruktūra“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.  

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – Klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

Projekto vykdytojas: UAB „Ekostruktūra“

Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. rugsėjo 13 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. spalio 11 d.