Kvapų oro taršos, kvapų modeliavimas

Paskelbta: 2022-11-02

Atliekame mobilių ir stacionarių taršos šaltinių vertinimą, teršalų sklaidos modeliavimo būdu licencijuota AERMOD programa. Kvapų, oro teršalų modeliavimas reikalingas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV) ir nustatant sanitarines apsaugos zonas (SAZ), t.y. SAZ nustatymui atliekami oro taršos, kvapų modeliavimai (pagal poreikį) ir pateikiami koncentracijų matavimo, sklaidos modeliavimo ir/ar skaičiavimo duomenys.

Atliekant vertinimą įvertinamos cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybės, palankios ir nepalankios jų sklaidos sąlygos, esamų ir planuojamų koncentracijų vertės gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje; fizikinė tarša ir jos sklaidos sąlygos, esamų ir planuojamų lygių vertės gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje; iš taršos šaltinių sklindantys pašaliniai kvapai ar kiti teršalai, bloginantys gyvenamosios aplinkos ir rekreacinės teritorijos oro juslines savybes.