Informacija apie parengtą UAB „Euromanas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo, transporto priemonių remonto dirbtuvių, detalių sandėlio, mažmeninės ir didmeninės prekybos sandėlio ir parduotuvės adresu: Kalvarijos g. 128C Kaunas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-06-07

Paskelbta: birželio 7, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Euromanas“, įmonės kodas 300017700, Kalvarijos g. 128 C, LT-46403 Kaunas, tel. 370 618 05077, el. paštas euromanas@inbox.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir tvarkymas, transporto priemonių remonto dirbtuvės, detalių sandėlis, mažmeninės ir didmeninės prekybos sandėlis ir parduotuvė adresu: Kalvarijos g. 128C Kaunas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas vykdomai atliekų tvarkymo veiklai, surenkant, apdorojant eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP) ir naudotų transporto detalių bei mazgų sandėliavimui ir pardavimui, siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. birželio 13 d. iki birželio 27 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Aleksoto seniūnijos patalpose (Veiverių g. 132, Kaunas, (8 37) 39 14 18). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. birželio 27 d. 17:00 val. veiklos vykdymo vietoje – UAB „Euromanas“ patalpose, adresu Kalvarijos g. 128 C, Kaunas.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

 

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaitapriedai