Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Paskelbta: 2022-11-02

Detaliesiems, specialiesiems planams, programoms atliekame atrankas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, pilnus SPAV, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu.