Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas.

Paskelbta: 2022-11-02

Nustatome SAZ – sanitarinę apsaugos zoną, atliekame poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir deriname su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Turime Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją Nr. VSL-552. Įvykdyti objektai: įvairios gamyklos, fermos ir kt. kas privaloma pagal teisės aktus.