Informacija apie parengtą ŽŪB „AUGA Lankesa“ pienininkystės ūkio modernizavimo ir plėtros, Jonavos r. sav., Bukonių sen., Bukonių ir Rukuižių kaimuose, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-08-23

Paskelbta: rugpjūčio 23, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  ŽŪB „AUGA Lankesa“, įmonės kodas 156913032, Lankesos g. 2, Bukonių k., LT-55418, Jonavos r., tel. +370 349 49794, el. p. a.kiaulakis@auga.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67, 513 kabinetas, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): ŽŪB „AUGA Lankesa“ pienininkystės ūkio modernizavimas ir plėtra, Jonavos r. sav., Bukonių sen., Bukonių ir Rukuižių kaimuose.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ūkinei veiklai – pieninių galvijų auginimo žemės ūkio bendrovei planuojant padidinti galvijų skaičių nuo 441 sutartinių gyvulių (toliau – SG) iki 580 SG, rekonstruojant esamus šešis tvartus ir pastatant naują skysto mėšlo kauptuvą. Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta Aplinkos apsaugos agentūros išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 11 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Jonavos r. Bukonių seniūnijos  patalpose (Ukmergės g. 22, Bukonių k., LT-55418 Jonavos r.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67, 513 kabinetas, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. rugsėjo 11 d. 17:00 val. Jonavos r. Bukonių seniūnijos patalpose (Ukmergės g. 22, Bukonių k., Jonavos r.). Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67, 513 kabinetas, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Susipažinti su PVSV ataskaita (aktuali redakcija 2024-01-04)ataskaita, priedai