Kviečiame susipažinti su vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano projektu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Jukiškių, Kapčiūnų, Katkūnų, Nakiškių, Nakiškėlių, Norgėlų, Pamažupių, Senkonių, Stasiukų, Valdeikių ir Vildūnų kaimai)

Paskelbta: 2024-03-22

Paskelbta: kovo 22, 2024

Susipažinti su SPAV ataskaita ir plano projektu (aktuali redakcija):

SPAV ataskaita
priedai
Specialaus plano aiškinamasis raštas
Esamos būklės brėžinys
Sprendinių brėžinys
Visų subjektų išvados ir galutiniai pritarimai SPAV ataskaitai

Specialiojo plano organizatorius: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys, Tel. 8 45 154101, interneto svetainė https://www.pasvalys.lt/, el. p. rastine@pasvalys.lt.

Plano pavadinimas: Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Jukiškių, Kapčiūnų, Katkūnų, Nakiškių, Nakiškėlių, Norgėlų, Pamažupių, Senkonių, Stasiukų, Valdeikių ir Vildūnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Plano tikslas – suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai; numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, interneto svetainė https://ekostruktura.lt/, tel. +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 657 71999 el. p. info@geometra.lt.

Su specialiojo plano projektu ir SPAV ataskaita susipažinti galima nuo 2024 m. kovo 26 d. iki 2024 m. balandžio 10 d. darbo dienomis, darbo valandomis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patalpose (adresu Vytauto Didžiojo a. 1) 316 kabinete, (kontaktinis asmuo Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė – A. Lindienė). Planas ir vertinimo ataskaita paskelbti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, rubrikoje „Naujienos“ bei SPAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ (https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas-spav-ataskaita_pasvalio-raj-joniskelio-apyl-sen/).

Viešas susirinkimas, kuriame bus supažindinama su plano projektu ir SPAV ataskaita įvyks 2024 m. balandžio 11 d. 14 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje (II aukštas), adresu Vytauto Didžiojo a. 1 ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/Sw9in7ao  (jungtis prie susirinkimo spausti čia)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl specialiojo plano bei SPAV teikiami raštu ar el. paštu  organizatoriui ir rengėjui iki viešojo susirinkimo ir jo metu, aukščiau nurodytais kontaktais nuo 2024 m. kovo 26 d.  iki viešo visuomenės supažindinimo, viešo visuomenės supažindinimo metu ir 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo dienos (10 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos po viešo visuomenės supažindinimo).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir kontaktinį adresą arba elektroninio pašto adresą; juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, teikiančio asmens vardą, pavardę; visais atvejais papildomai galima nurodyti kitą kontaktinę informaciją; pasiūlymo pateikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas).