Kviečiame susipažinti su vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano projektu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Adampolio, Gaidynės, Girniūnų, Kalniškio, Kiemelių, Ličiūnų, Peteliškių, Ragujų, Stačiūnų, Steponiškio ir Šikšneliškių kaimai)

Paskelbta: 2023-11-07

Paskelbta: lapkričio 7, 2023

Susipažinti su SPAV ataskaita (aktuali redakcija):

 

Informuojame apie parengtą „Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Adampolio, Gaidynės, Girniūnų, Kalniškio, Kiemelių, Ličiūnų, Peteliškių, Ragujų, Stačiūnų, Steponiškio ir Šikšneliškių kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialų planą“ ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitą.

Plano organizatorius: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys, Tel. 8 45 154101, interneto svetainė https://www.pasvalys.lt/, el. p. rastine@pasvalys.lt.

SPAV rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, interneto svetainė https://ekostruktura.lt/, tel. +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.

Planavimo pagrindas: Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-98.

Su specialiojo plano projektu ir SPAV ataskaita susipažinti galima nuo 2023 m. lapkričio 13  d. iki 2023 m. gruodžio 14 d. darbo dienomis, darbo valandomis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patalpose (adresu Vytauto Didžiojo a. 1) 316 kabinete, (kontaktinis asmuo Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė – Apolonija Lindienė). Planas ir vertinimo ataskaita paskelbti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, rubrikoje „Naujienos“ bei SPAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ (https://ekostruktura.lt/visuomenesinformavimas-spav-ataskaita_pasvalio-apylinkiu-krincino-sen/).

Viešas susirinkimas, kuriame bus supažindinama su plano projektu ir SPAV ataskaita įvyks 2023 m. gruodžio 14 d. 14 val. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje (II aukštas), adresu Vytauto Didžiojo a. 1 ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/FwTydkYO.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl specialiojo plano bei SPAV teikiami raštu ar el. paštu  organizatoriui ir rengėjams iki viešojo susirinkimo ir jo metu, aukščiau nurodytais kontaktais.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus. Pasiūlyme turi būti nurodyta pasiūlymo teikimo data, pasiūlymo esmė (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas). Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.