Informacija apie parengtą UAB „Gotlybiškių pienas“ galvijų auginimo ir pienininkystės komplekso, adresu Šakių r. sav., Gotlybiškių kaime, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2024-01-18

Paskelbta: sausio 18, 2024

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Gotlybiškių pienas“, įmonės kodas 306238837, Lankų g. 10, Gotlybiškių k., LT-71372 Šakių r., tel. +370 5 2335340, +370 686 408 el. p. gruduva@auga.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Gotlybiškių pienas“ galvijų auginimo ir pienininkystės kompleksas, adresu Šakių r. sav., Gotlybiškių kaimas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) esamai ūkinei veiklai – galvijų auginimo ir pienininkystės kompleksui. Gyvulių kiekis išliks tas pats, nebus didinamas.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2024 m. sausio 23 d. iki vasario 6 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Šakių raj. Šakių seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai, Šakių r. sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67, 513 kabinete, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 6 d. 17:00 val. UAB „Gotlybiškių pienas“ (buv. UAB „AUGA Grūduva“) administracinėse patalpose, adresu Mokyklos g. 2, Gotlybiškių kaimas, Šakių r. Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67, 513 kabinetas, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita (aktuali versija nuo 2024-02-23): PVSV ataskaita, priedai