Informacija apie parengtą UAB „Troškūnų vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Anykščių raj. sav., Traupio sen., Troškūnų sen. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešus susirinkimus

Paskelbta: 2023-07-25

Paskelbta: liepos 24, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187, el. paštas troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Spausdinta Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis Panevėžio raj. Miežiškių seniūnijos patalpose (adresu Taikos g. 1, tel. +37045578462), Anykščių raj. sav. Troškūnų seniūnijos patalpose (adresu Vytauto g. 2, Troškūnai, tel. 8 381 56 389) ir Traupio seniūnijos patalpose (Nevėžio g. 9, Traupis, tel. 8 381 77 535).

Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Vieši supažindinimai su Ataskaita įvyks:

    • 2023 m. rugpjūčio 30 d. 17:00 val. Panevėžio r. sav. administracijos patalpose esančioje 227 salėje (adresu Vasario 16-osios g. 27, tel. 8 45 582946) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/BwatCYQt arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje (jungtis prie susirinkimo);
    • 2023 m. rugpjūčio 31 d. 17:00 val. Anykščių rajono savivaldybės patalpose III aukšte esančioje 304 salėje (adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, tel. 8 381 58035) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/owatVURs arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje (jungtis prie susirinkimo).

 

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Susipažinti su PAV ataskaita (atnaujinta versija 2023-12-21): PAV ataskaita, priedai 1-2, priedai 3-4priedai 5-9, priedas 10 (neviešinamas), priedai 11-12,  priedas 13 (neviešinamas), priedai 14-15, priedai 17-18, priedai 19-20, priedai 21-25.