Informacija apie parengtą Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2022-06-15

Paskelbta: birželio 15, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Greenerga“, juridinio asmens kodas 302684767, Šeškinės g. 22A, Vilnius, tel. +370 698 15245, el. paštas darius@baltwind.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje,  Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 20 d. iki 2022 m. liepos 21 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos patalpose (adresu L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56171). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. liepos 21 d. 17:00 val. Akmenės rajono savivaldybės administracijos patalpose (adresu Naujoji Akmenė, L.Petravičiaus a. 2, III aukšte esančioje mažojoje posėdžių salėje).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Peržiūrėti ataskaitą: PAV ataskaita, 1 priedas, 2-10 priedai, 11-12 priedai, 13 priedai, 14-17 priedai, 18-20 priedai