Viešo supažindinimo protokolas su Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Adampolio, Gaidynės, Girniūnų, Kalniškio, Kiemelių, Ličiūnų, Peteliškių, Ragujų, Stačiūnų, Steponiškio ir Šikšneliškių kaimų) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita

Paskelbta: 2023-12-18

Paskelbta:  gruodžio 18, 2023

Viešo supažindinimo protokolas su Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Adampolio, Gaidynės, Girniūnų, Kalniškio, Kiemelių, Ličiūnų, Peteliškių, Ragujų, Stačiūnų, Steponiškio ir Šikšneliškių kaimų) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita

Peržiūrėti: protokolas ir dalyvių sąrašas