Informacija apie parengtą UAB „Biodinamika“ vykdomos organinių trąšų gamybos, adresu Uternos g. 6, Pyplių k., Kaišiadorių raj. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2024-04-08

Paskelbta: balandžio 9, 2024

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Biodinamika“, įmonės kodas 302542718, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, tel. +370 615 99950, el. paštas arturas@biodinamika.eu.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Biodinamika“ organinių trąšų gamyba, adresu Uternos g. 6,  Pyplių k., Kaišiadorių raj. sav.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas esamai granuliuotų ir skystų organinių trąšų ir panašios produkcijos gamyba užsiimančiai įmonei, siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2024 m. balandžio 16 d. iki balandžio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Kaišiadorių apylinkės seniūnijos patalpose (Gedimino g. 48, LT-56126 Kaišiadorys, tel. +370 346 51504). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-513, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2024 m. balandžio 30 d. 17:00 val. veiklos vykdymo vietoje – UAB „Biodinamika“ patalpose, adresu Uternos g. 6,  Pyplių k., Kaišiadorių raj. sav.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

 Susipažinti su ataskaita (aktuali versija nuo 2024-05-17): PVSV ataskaita, priedai