Informacija apie parengtą UAB „Noragra“ pieninių galvijų komplekso išplėtimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-11-25

Paskelbta: lapkričio 24, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Noragra“, įmonės kodas 111697459, Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Paluobių k., LT-71246, tel. +370 345 49743, +370 682 42094, el. p. dalia.litviniene@litagra.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67, 513 kabinetas, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Noragra“ pieninių galvijų komplekso išplėtimas Šakių rajono savivaldybėje, Griškabūdžio seniūnijoje, Smilgių ir Paluobių kaimuose.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ūkinei veiklai – pieninių galvijų komplekso išplėtimui. Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta Aplinkos apsaugos agentūros išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. lapkričio 29 d. iki gruodžio 13 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Šakių raj. Griškabūdžio seniūnijos  patalpose (J. Jablonskio g. 2, Griškabūdžio mstl., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67, 513 kabinetas, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. gruodžio 13 d. 17:00 val. UAB „Noragra“ administracinėse patalpose, adresu Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Paluobių k., Pušyno g. 2). Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67, 513 kabinetas, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaita, priedai sujungti