Informacija apie parengtą esamų ūkių modernizavimo adresu Mickiškės km. 1 ir Mickiškės k. 2, Batakių sen., Tauragės raj. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2024-06-28

Paskelbta:  birželio 28, 2024

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  Santa Šimkuvienė, Budrių k. 3, Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav.,  Regimantas Gudauskas,   Pabremenio k. 14, Upynos sen., Šilalės r. sav. +370 65925795, el. paštas mickiskesukis@gmail.com.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Esamų ūkių modernizavimas adresu Mickiškės km. 1 ir Mickiškės k. 2, Batakių sen., Tauragės raj. sav.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ūkinei veiklai – galvijų auginimo ir pienininkystės ūkių modernizavimui.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2024 m. liepos 3 d. iki liepos 18 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Tauragės rajono savivaldybės Batakių seniūnijos patalpose (Ateities g. 18, Batakiai, Tauragės r. sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67, 513 kabinete, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2024 m. liepos 18 d. 17:00 val. Santos Šimkuvienės ir Regimantas Gudausko ūkių patalpose, adresu Mickiškės kaimas 1. Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, registruotu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164 arba el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, LT-72253 Tauragė, tel. +370 446 61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

Peržiūrėti ataskaitą: PVSV ataskaita, priedai