Informacija apie parengtą UAB „Dirvonų lentpjūvė“ medienos apdirbimo, adresu Mokyklos g. 22, Rinkūnai, Pasvalio raj. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2024-04-25

Paskelbta: balandžio 24, 2024

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Dirvonų lentpjūvė“, įmonės kodas 169251874, Rinkūnai, LT-39241 Pasvalio r., tel. +370 451 49185, faks.  +370 451 49185, el. paštas info@dirvonai.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Dirvonų lentpjūvė“ medienos apdirbimas, adresu Mokyklos g. 22, Rinkūnai, Pasvalio raj. sav.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas esamai medienos apdirbimo įmonei, užsiimančiai medienos pjaustymu bei obliavimu, siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (SAZ).

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2024 m. balandžio 29 d. iki gegužės 14 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Pumpėnų seniūnijos patalpose (Ąžuolyno aikštė 1, Pumpėnai, LT-39235 Pasvalio r. sav., +370 451 43 665). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-513, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2024 m. gegužės 14 d. 17:00 val. veiklos vykdymo vietoje – UAB „Dirvonų lentpjūvė“ patalpose, adresu Mokyklos g. 22, Rinkūnai, Pasvalio raj. sav.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaita, priedai.