Informacija apie parengtą baldų gamybos įmonės UAB „Baldai Jums“ Fabriko g. 3, Jonava, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2024-01-11

Paskelbta: sausio 11, 2024

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Baldai Jums“, įmonės kodas 156667584, Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava, tel. +37034959214, el. paštas info@baldaijums.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Baldų gamybos įmonė UAB „Baldai Jums“ Fabriko g. 3, Jonava.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas baldų gamybai, apimančiai ir medienos pjaustymą bei obliavimą, siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2024 m. sausio 16 d. iki sausio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Jonavos miesto seniūnijos patalpose (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8 349 20703). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-513, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2024 m. sausio 30 d. 17:00 val. veiklos vykdymo vietoje – UAB „Baldai Jums“ patalpose, adresu Fabriko g. 3, Jonava.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita (aktuali redakcija nuo 2024-03-28): PVSV ataskaita, priedai