Informacija apie detaliojo plano Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Paskelbta: 2024-05-20

Paskelbta: gegužės 21, 2024

 

Plano organizatorius: UAB „Makrus“, juridinio asmens kodas 300521522, Sausio 13-osios g. 4B, Vilnius, tel. +37067600737, el. p. info@makrus.lt

Plano pavadinimas: Žemės sklypo (Kad. Nr. 4117/0400:30), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-212, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-03 įsakymu Nr. KADi-220, keitimas.

Plano tikslai yra: sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1-5 ir 7-20 bei kitos paskirties –susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Nr. 22, pakeisti sujungto sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (nurodant skirtingų reglamentų ribą), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, interneto svetainė https://ekostruktura.lt/, tel. +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.

Priimtas sprendimas: UAB „Makrus“ priėmė sprendimą 2024-05-20 Nr. 1 neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Sprendimas priimtas remiantis subjektų išvadomis (subjektai nurodė, kad atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą neprivaloma).

Susipažinti su atrankos dokumentu galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo SPAV dokumentų rengėjo buveinėje (iš anksto susitarus telefonu) ir SPAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/, rubrikoje „Visuomenės informavimas“: https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas-apie-spav-atranka-jadvygiskiu-k/

Susipažinti: SPAV atrankos informacija, Sprendimas, Subjektų išvadų įvertinimo pažyma, Subjektų išvados.