Viešo supažindinimo protokolas su ŽŪB Ginkūnų agrofirma Žeimių kaimo karvių komplekso fermų modernizavimo Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, Šiaulių raj. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Paskelbta: 2023-04-11

Paskelbta: balandžio 11, 2023

Viešo supažindinimo protokolas su ŽŪB Ginkūnų agrofirma Žeimių kaimo karvių komplekso fermų modernizavimo Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, Šiaulių raj. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

Peržiūrėti: Protokolas, Dalyvių sąrašas, Pristatymo skaidrės