Viešo supažindinimo protokolas su Vienos vėjo elektrinės vienuoliktoje zonoje Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių kaime 5A, sklype unikalus Nr. 3953-0005-8902, statybos ir eksploatavimo PVSV ataskaita

Paskelbta: 2022-06-29

Paskelbta: birželio 29, 2022

Viešo supažindinimo protokolas su Vienos vėjo elektrinės vienuoliktoje zonoje Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių kaime 5A, sklype unikalus Nr. 3953-0005-8902, statybos ir eksploatavimo  poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (PVSV).

Peržiūrėti: Protokolas ir dalyvių sąrašas_1 VE