Informacija apie parengtą Medienos apdirbimo plėtros, įrengiant gamybos ir pramonės paskirties pastatus bei inžinerinius tinklus Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniškių k., Juodelių g. 8, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-08-09

Paskelbta: rugpjūčio 9, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Juodeliai“, Gedimino g. 30, LT– 68305 Marijampolė, tel. (+370) 343 512 01, el. p. juodeliai@juodeliai.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67, 513 kabinetas, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Medienos apdirbimo plėtra, įrengiant gamybos ir pramonės paskirties pastatus bei inžinerinius tinklus Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniškių k., Juodelių g. 8.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ūkinei veiklai – veikiančiai UAB „Juodeliai“ gamyklai ir numatomai medienos apdirbimo plėtrai Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniškių k., Juodelių g. 8,  siekiant objektui nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ). Plėtros metu numatoma įrengti gamybos ir pramonės paskirties pastatus bei inžinerinius tinklus, padidinti gamybos apimtis. Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta Aplinkos apsaugos agentūros išvada 2023-08-04 Nr. (30-3)-A4E-8124, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. rugpjūčio 14 d. iki rugpjūčio 29 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Marijampolės sav. Marijampolės seniūnijos patalpose (adresu Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, tel. Tel.(8 343) 55 542). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67, 513 kabinetas, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. rugpjūčio 29 d. 17:00 val. veiklos vykdymo vietoje – UAB „Juodeliai“ gamyklos patalpose, adresu Marijampolės sav., Nendriniškių k., Juodelių g. 8.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67, 513 kabinetas, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita (atnaujinta versija 2023-09-13): PVSV ataskaita, priedai