Planuojamų vienuolikos vėjo elektrinių parko, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose poveikio aplinkai vertinimas (PAV). 

Paskelbta: 2022-11-01