Nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ) ŽŪB Ginkūnų agrofirma fermoms

Paskelbta: 2024-04-08

ŽŪB Ginkūnų agrofirma Žeimių karvių komplekso fermų modernizavimui Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, Šiaulių raj. sav, atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ).