Nustatyta Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtros sanitarinė apsaugos zona (SAZ)

Paskelbta: 2022-11-09

Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtrai  gauta atrankos dėl PAV išvada, atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Užsakovas – Joniškio rajono Bariūnų ŽŪB