Atliktas PAV ir gautas sprendimas vėjo elektrinių parkui UAB “Troškūnų vėjas”

Paskelbta: 2024-04-08

Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parkui Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose atliktas poveikio aplinkai vertinimas (PAV), gautas Sprendimas, kad veikla leistina.