Atlikta AB „Kauno baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68, Kaune (atranka dėl PAV ir PVSV)

Paskelbta: 2022-11-09

AB „Kauno baldai“ plėtrai, adresu Drobės g. 68, Kaune gauta atrankos išvada, atliktas PVSV ir nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  AB „Kauno baldai“