Atliktas Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros PAV

Paskelbta: 2022-11-09

Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimas. Gautas PAV sprendimas. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  Papilės ŽŪB