Viešo supažindinimo protokolas su Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtros PVSV ataskaita

Paskelbta: 2022-11-01

Paskelbta: birželio 9, 2022

Viešo supažindinimo protokolas su

Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (PVSV).

Peržiūrėti: Protokolas ir dalyvių sąrašas_Bariūnų ŽŪB PVSV