Informacija apie parengtą ŽŪK „Baltas lašas“ galvijų ūkis, adresu Dvaro g. 53, Meškalaukio kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio rajonas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2022-11-01

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: ŽŪK „Baltas lašas“, Dvaro g. 2A, Meškalaukio k., LT-39309 Pasvalio r., tel. +370 451 47717, faksas +370 451 47768, el. p. baltaslasas@gmail.com.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): ŽŪK „Baltas lašas“ galvijų ūkis, adresu Dvaro g. 53, Meškalaukio kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio rajonas.
PŪV aprašymas: SAZ nustatomas esamam galvijų ūkiui (fermai), kuris skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui. Per metus vidutiniškai primelžiama apie 5083520 kg pieno, užauginama 191000 kg mėsos. Iš viso ūkyje yra 1072 SG (sutartiniai gyvuliai). Prie trijų tvartų statomi priestatai bus skirti gyvulių laikymo kokybei pagerinti, gyvulių bandos plėtra nenumatoma.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita viešai eksponuojama nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2017 m. spalio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Joniškėlio apylinkių seniūnijos patalpose (Vytauto g. 25, Joniškėlio m., Joniškėlio miesto sen., Pasvalio r. sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti ŽŪK „Baltas lašas“ organizatoriaus biure (ŽŪK „Baltas lašas“, Dvaro g. 2A, Meškalaukio k., Pasvalio r.) bei UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt.
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. spalio 30 d. 17:30 val. ŽŪK „Baltas lašas“ biure, adresu: Dvaro g. 2A, Meškalaukio k., Pasvalio r.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, el. p. info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Pasvalio skyrius. Panevėžio g. 10, 39150 Pasvalys, tel. (8 451) 34457, el. p. pasvalys@nvsc.lt.
Santrauka_ŽŪK Baltas lašas PVSV (Informavimo laikotarpis baigėsi)