Informacija apie parengtą Vienos vėjo elektrinės statybos Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Bebrininkų kaime (tikslinama elektrinės vieta) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2021-11-11

Paskelbta: lapkričio 11, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Bionalis“, Lauko g. 9B, Būdviečių k., LT-71472 Šakių r., tel.:  +37061675112, el. p. julius@bionalis.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vėjo elektrinės statyba Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Bebrininkų kaime.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – vienos vėjo elektrinės statybai (SAZ nustatomas tikslinant patvirtintos vėjo elektrinės vietą).

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki lapkričio 30 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. lapkričio 30 d.17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/CTrgrEi arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje. Nepavykus prisijungti spausti čia.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: ataskaita, priedai