Informacija apie parengtą UAB „Dailinta“ medienos gamyklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Paskelbta: 2022-11-01

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Dailinta“, Trakų g. 21, Zabakos k., LT-21386 Elektrėnai, tel. +370 52 863100, faksas +370 52 863101 , el. p. info@dailinta.lt, sarunas.kikas@dailinta.lt.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Dailinta“ medienos ir jos gaminių bei baldų gamyba, adresu Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnai.
PŪV aprašymas: Įmonė užsiima beržo ir ąžuolo masyvo baldinio skydo gamyba, taip pat baldų gamyba iš MDF, MDP plokštės bei iš įmonėje pagaminto medienos baldinio skydo. Planuojama didinti gamybos apimtis, pastatyti naują sandėlį ir praplėsti gamybos cechą. Numatomos triukšmo mažinimo priemonės (užtvaros), rekomenduojama sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su įmonės sklypo ribomis.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2019 m. balandžio 12 d. iki balandžio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Vievio seniūnijos patalpose (adresu Trakų g. 2, Vievio miestelis, Elektrėnų sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti PŪV vykdymo vietoje (UAB „Dailinta“, Trakų g. 21, Zabakos k.) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune, iš anksto susitarus telefonu +370 607 23980). Ataskaitos santrauka viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 30 d. 18 val. PŪV vykdymo vietoje, adresu: Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnų sav.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Peržiūtėti: SANTRAUKA PVSV_Dailinta patikslinta