Informacija apie parengtą Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymo Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2022-11-01

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Dominent“, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, tel. +370 619 20511, el. paštas arnas.busmanas@sbaurban.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

PŪV pavadinimas: Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

PŪV vieta: Klaipėdos savivaldybė, Pirekulės seniūnija, Svencelės kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2022 m. sausio 17 d. iki vasario 15 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2022 m. vasario 15 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/pUBWwjN arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Susipažinti su ataskaita: PAV ataskaita, Priedai 1-3, Priedai 4-5, Priedai 6-7, Priedai 8-9, Priedas 10, Priedas 11-12