Informacija apie parengtą IĮ „Saurolita, Vilniaus g. 46, Pilviškiai, LT-70488 Vilkaviškio r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2022-11-01

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

PVSV Ataskaita (peržiūrėti) (Informavimo laikotarpis baigėsi)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: IĮ „Saurolita, Vilniaus g. 46, Pilviškiai, LT-70488 Vilkaviškio r., tel. +370 685 30992, faksas +370 342 54433, el. p. saurolita1@gmail.com.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): IĮ „Saurolita“ mėsos gaminių gamyba, adresu S. Lozoraičio g. 42, Baltrušių km., Barzdų sen., Šakių r. sav.
PŪV aprašymas: planuojama buvusį pieno supirkimo punktą rekonstruoti į mėsos gaminių gamybos cechą su parduotuve (patalpų plotas 226,83 m2). Mėsos gamybos įmonėje bus gaminami šaltai rūkyti mėsos ir kulinarinio baro mėsos gaminiai. Veiklos apimtys sudarys apie 500 kg per savaitę, viso iki 24 tonų per metus.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2017 m. balandžio 28 d. iki gegužės 15 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Barzdų seniūnijos patalpose (Nepriklausomybės g. 12, Barzdų mstl., Šakių r. sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti PŪV vykdymo vietoje (S. Lozoraičio g. 42, Baltrušių km., Šakių r. sav.) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt.
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. gegužės 16 d. 18 val. PŪV vykdymo vietoje, adresu: S. Lozoraičio g. 42, Baltrušių km., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, el. p. info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.