INFORMACIJA apie Prekybos centro Pabalių g. 2, Alytuje statybos projekto atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Paskelbta: 2017-06-13

Paskelbta: Birželio 13, 2017

INFORMACIJA apie Prekybos centro Pabalių g. 2, Alytuje statybos projekto atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas: UAB „Sanitex”, Raudondvario pl. 131, Kaunas LT-47501, tel. +370 37 401111.
PŪV pavadinimas: Prekybos centro Pabalių g. 2, Alytuje statybos projektas.
PŪV vieta: Alytaus apskritis, Alytaus miesto savivaldybė, Likiškių seniūnija, Pabalių g. 2.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.
Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, priėmė atrankos išvadą 2017-06-08 Nr. (28.4)-A.4-6036, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą – UAB „Sanitex”, Raudondvario pl. 131, Kaunas LT-47501, tel. +370 37 401111 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8) 706 62 008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, atrankos dokumentais ir informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūroje, Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, adresu Kauno g. 69, Alytus, tel. 8 315 56756 arba pas užsakovą – UAB „Sanitex”, Raudondvario pl. 131, Kaunas LT-47501, tel. +370 37 401111 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.
Išvada taip pat skelbiama PAV dokumentų rengėjo – UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt.
Peržiūrėti Atrankos dėl PAV išvadą (atsisiųsti PDF) (Informavimo laikotarpis baigėsi)