INFORMACIJA apie prekybos centro adresu Savanorių g. 404A, Kaune statybos ir eksploatavimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Paskelbta: 2017-08-05

Paskelbta: Rugpjūčio 5, 2017

INFORMACIJA apie prekybos centro adresu Savanorių g. 404A, Kaune statybos ir eksploatavimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas: UAB „Sanitex”, Raudondvario pl. 131, Kaunas LT-47501, tel. +370 37 401111.
PŪV pavadinimas: Prekybos centro adresu Savanorių g. 404A, Kaunas, statyba ir eksploatavimas.
PŪV vieta: Kauno apskritis, Kauno miesto savivaldybė, Dainavos seniūnija, Savanorių g. 404A.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt. Biuro adresas pasiteiravimui: Studentų g. 67-410, Kaunas.
Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, priėmė atrankos išvadą 2017-07-31 Nr. (28.2)-A4-7834, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą – UAB „Sanitex”, Raudondvario pl. 131, Kaunas LT-47501, tel. +370 37 401111 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8) 706 62 008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, atrankos dokumentais ir informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, adresu Rotušės a. 12, tel. (8 37) 30 2607 arba pas užsakovą – UAB „Sanitex”, Raudondvario pl. 131, Kaune, tel. +370 37 401111 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.
Išvada taip pat skelbiama PAV dokumentų rengėjo – UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (visuomenės informavimo skiltyje).
Peržiūrėti Atrankos dėl PAV išvadą (atsisiųsti PDF) (Informavimo laikotarpis baigėsi)