Informacija apie pataisytą ir papildytą Tarptautinio Palangos oro uosto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Paskelbta: 2019-05-02

Paskelbta: gegužės 2, 2019

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius, tel. 8 52 739326, faksas 8 52 329122, el. p. info@ltou.lt.
Ataskaitos rengėjai: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, I. Kanto g. 25, Kaunas LT-44296, tel. +370 682 53605, el. p. info@tka.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas – Tarptautinis Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga.
PŪV aprašymas: Tikslinama Tarptautinio Palangos oro uosto ir jame vykdomos veiklos (aviacinių ir neaviacinių paslaugų teikimo) sanitarinė apsaugos zona (SAZ).
Pataisyta ir papildyta Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2019 m. gegužės 3 d. iki gegužės 17 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Palangos savivaldybės patalpose (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 4 aukšte. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti pas ataskaitos rengėjus UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67, 410 kabinete, Kaune, iš anksto susitarus tel. +370 607 23980) ir VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros patalpose (I. Kanto g. 25, Kaune, iš anksto susitarus tel. +370 682 53605). Pataisytos ir papildytos Ataskaitos santrauka skelbiama rengėjų internetiniuose puslapiuose www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“) ir www.ktti.lt (rubrikoje „Skelbimai“).
Pakartotino viešo supažindinimo su pataisyta ir papildyta Ataskaita (pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento pastabas) susirinkimas įvyks 2019 m. gegužės 17 d. 17 val. veiklos vykdymo vietoje, Tarptautiniame Palangos oro uoste, antrame aukšte esančioje susirinkimų salėje, adresu: Liepojos pl. 1, Palanga.
Pasiūlymus pataisytos ir papildytos Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjams UAB „Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas arba VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai, el. p. info@tka.lt, I. Kanto g. 25, p. d. 2082, Kaunas LT-44296, tel. +370 682 53605, iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34, faks. (8 46) 41 03 35, el. p. klaipeda@nvsc.lt.

Patikslintos PLQ-PVSV-santrauka
Patikslinta PLQ SAZ zona A1 formatu