Informacija apie parengtą ŽŪB Ginkūnų agrofirma Žeimių kaimo karvių komplekso fermų modernizavimo Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, Šiaulių raj. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-03-16

Paskelbta: kovo 16, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: ŽŪB Ginkūnų agrofirma, įmonės kodas – 175728892, Malavėnų g. 1, Ginkūnai, LT-81494 Šiaulių r., tel.: +370 41 589069, mob. +370 687 77460, faksas: +370 41 589069, el. p. info@ginagro.lt, asta@ginagro.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: ŽŪB Ginkūnų agrofirma Žeimių kaimo karvių komplekso fermų modernizavimas Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, Šiaulių raj. sav.

Vieta (adresas): Šiaulių apskritis, Šiaulių rajono savivaldybė, Ginkūnų seniūnija, Žeimių kaimas, Sodo g. 23, 25.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – pieninių galvijų komplekso fermų modernizavimui ir išplėtimui, padidinant auginamų galvijų skaičių ir pastatant su tuo susijusius statinius, įrenginius.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. kovo 20 d. iki 2023 m. balandžio 3 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Ginkūnų seniūnijos patalpose (adresu Žeimių g. 9, Ginkūnai, Šiaulių r., tel. 8 41 507026). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 3 d. 17:00 val. ŽŪB Ginkūnų agrofirma administracinėse patalpose (Malavėnų g. 5, Ginkūnai, Šiaulių r. sav.).

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. siauliai@nvsc.lt

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaita su priedais