Informacija apie parengtą vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2020-11-12

Paskelbta: lapkričio 12, 2020

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Energeta“, juridinio asmens kodas 302462357, Beržų g. 11, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r., tel.: +370 60131233, el. p. ramunas@jegaines.lt

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta: Vienuolikos vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Jurbarko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Panemunių regioninio parko direkcija.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/ nuo 2020 m. lapkričio 17 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2020 m. gruodžio 17 d. 18 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/igN8aQk.

Taip pat galima spausti čia:  į susirinkimą

PAV ataskaitą peržiūrėti čia:

PAV ATASKAITA 11 VE_8 versija_po AAA pastabų

Priedai sujungti 1-7

Priedai sujungti 8-14

Priedai sujungti 15-20

Priedai sujungti 21-23

Priedai sujungti 24-27

Priedai sujungti 28-29

Priedai sujungti 30-31

261 AAA lydraštis dėl redakcinių patikslinimų ataskaitoje