Informacija apie parengtą vienos vėjo elektrinės Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų kaime poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2021-10-11

Paskelbta: spalio 11, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Bionalis wind“, Šiltnamių g. 8, Babtai, LT-54334 Kauno r., +37061675112, el. paštas julius@bionalis.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vėjo elektrinės Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų kaime statyba.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – vienos vėjo elektrinės statybai.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. spalio 14 d. iki spalio 28 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. spalio 28 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/zENdFvV arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje. Prisijungti prie susirinkimo spausti čia.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: ataskaita, priedai