Informacija apie parengtą vienos vėjo elektrinės vienuoliktoje zonoje Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių kaime 5A, sklype unikalus Nr. 3953-0005-8902, statybos ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2022-06-07

Paskelbta: birželio 7, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Bionalis wind“, juridinio asmens kodas 305912119, Šiltnamių g. 8, Babtai, LT-54334 Kauno r., +37061675112, el. paštas julius@bionalis.lt

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vėjo elektrinės vienuoliktoje zonoje Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Gulbiniškių kaime 5A, sklype unikalus Nr. 3953-0005-8902, statyba ir eksploatavimas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – vienos vėjo elektrinės statybai.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 9 d. iki 2022 m. birželio 27 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Pilviškių seniūnijos patalpose (adresu Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav., +370 (342) 66034). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaitos skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 27 d. 17:00 val. Pilviškių seniūnijos patalpose (Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.).

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas,  el. paštu  info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Peržiūrėti PVSV ataskaitą: ataskaita, priedai