Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Paskelbta: 2020-10-15

Paskelbta: spalio 15, 2020

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimas.

 Vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūnija, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija, Rudiškių k., Pietarių k., Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų k., Ožkasvilių k. Paikiškių k., Meškučių k. Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų k., Valavičių k., Pasūduonės k., Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Deivoniškių k., Trakiškių k. Kampinių k., Kušliškių k. Kalvarijos m. Kreivukės k., Smalninkų k., Kalvių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Marijampolės ir Kalvarijos rajonų savivaldybių administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV programa galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ (programos aktyvi internetinė nuoroda https://ekostruktura.lt/1oldweb//wp-content/uploads/2020/10/PAV-programa_Via-baltica.pdf).

 Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

Peržiūrėti: PAV programa_Via baltica