Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2021-06-01

Paskelbta: birželio 1, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimas.

PŪV vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūnija, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija, Rudiškių k., Pietarių k., Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų k., Ožkasvilių k. Paikiškių k., Meškučių k. Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų k., Valavičių k., Pasūduonės k., Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Deivoniškių k., Trakiškių k. Kampinių k., Kušliškių k. Kalvarijos m. Kreivukės k., Smalninkų k., Kalvių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Marijampolės ir Kalvarijos rajonų savivaldybių administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. birželio 2 d. iki liepos 1 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. liepos 1 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/Enou3bv arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje. Nepavykus prisijungti spausti čia.

Susipažinti su ataskaita: PAV ATASKAITA Viabaltica_13

                            priedai: 1 priedas, 2-3-4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7-8 priedai, 9 priedas, 10 priedas, 11 priedas,12-14 priedai