Informacija apie parengtą UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2022-09-16

Paskelbta: rugsėjo 16, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „NORD WIND PARK“, juridinio asmens kodas 306084944, Lazdynėlių g. 42, LT-04126 Vilnius, +370 612 -08702, g.rimkus@ccg.lt, www.ccg.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 19 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas, tel. 8 451 46 667, 8 622 55 553). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2022 m. spalio 19 d. 17:00 val. Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/MC3BdeH arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje (prisijungti prie susirinkimo spausti čia).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Susipažinti su PAV ataskaita: ataskaita, 1-4 priedai, 5-7 priedai, 8-14 priedai, 15 priedas, 16 priedas, 17-18 priedai, 19-20 priedai, 21 priedas, 22-24 priedai, 25-26 priedai, 27-29 priedai, 30 priedas neviešinamas, 31 priedas.