Informacija apie parengtą UAB „Ladeira” eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas Vasaros g. 22A, Narto seniūnijoje, Marijampolėje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2018-02-06

Paskelbta: Vasario 6, 2018

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Ladeira“ Garliavos g. 44, Mastaičiai, LT-53309 Kauno r. tel. 8 657 77033, el. p. laimasb@yahoo.com.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Ladeira” eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas Vasaros g. 22A, Narto seniūnijoje, Marijampolėje.
PŪV aprašymas: Planuojama ūkinė veikla apima eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą, pardavimą ir smulkaus automobilių remonto darbus pramoninėje Marijampolės zonoje, 0,3044 ha ploto sklype, uždarose patalpose: esamame 304,68 m2 ploto pastate, naujai statomame ~640 m2 angare ir projektuojamose 152,14 m2 ploto dirbtuvėse. Per metus planuojama išardyti apie 90 automobilių.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2018 m. vasario 7 d. iki vasario 21 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Narto seniūnijos patalpose (adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti PŪV vykdymo vietoje (Vasaros g. 22A, Marijampolėje) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. vasario 22 d. 18 val. PŪV vykdymo vietoje, adresu: Vasaros g. 22A, Marijampolėje.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, el. p. info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Santrauka_UAB Ladeira PVSV (Informavimo laikotarpis baigėsi)