Informacija apie parengtą UAB „KUUSAMET“ metalų laužo ir atliekų supirkimo ir apdorojimo aikštelės, esančios adresu T. Masiulio g. 18L, Petrašiūnų seniūnijoje, Kauno mieste, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2018-06-29

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „KUUSAMET“, Minijos g. 162, LT-93263 Klaipėda, tel. +370 46 397040, faksas + 370 46 397050, el. p. info@kuusamet.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, Kaunas LT-51392.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „KUUSAMET“ metalų laužo ir atliekų supirkimo ir apdorojimo aikštelė adresu T. Masiulio g. 18L, Petrašiūnų seniūnijoje, Kauno mieste, žemės sklypo kad. Nr. 1901/0201:59.
PŪV aprašymas: SAZ nustatomas jau vykdomai veiklai: esamai metalų laužo ir atliekų supirkimo ir apdorojimo aikštelei 0,9228 ha ploto sklype Kauno miesto pramoniniame rajone. Veikla vykdoma pagal išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą ir apima metalų laužo ir atliekų atvežimą ir supirkimą, apdorojimą (metalo pjaustymą, ardymą), pakrovimą ir išvežimą kitoms atliekas tvarkančioms įmonėms, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimą. Plėtra ar pajėgumų didinimai neplanuojami.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2018 m. liepos 2 d. iki liepos 17 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Petrašiūnų seniūnijoje (adresu R. Kalantos g. 57, Kaune). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti veiklos vykdymo vietoje (adresu T. Masiulio g. 18L, Kaune) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410 kabinete, Kaune, prieš tai susitarus telefonu +370 607 23980). Ataskaitos santrauka viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt(rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. liepos 17 d. 18 val. UAB „Ekostruktūra“ buveinėje (adresu Studentų g. 67, 4 aukšto salėje, Kauno technologijos universiteto „Startup Space“ įėjimas).
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392, Kaunas, el. p. info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Peržiūrėti santrauką: SANTRAUKA PVSV_UAB Kuusamet PATIKSLINTA