Informacija apie parengtą UAB „Ecoservice Klaipėda“ atliekų tvarkymo veiklos, adresu Tilžės g. 60, Tilžės g. 60B Klaipėda, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2021-12-16

Paskelbta: gruodžio 16, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Ecoservice Klaipėda“, Taikos g. 13, LT-93121 Neringa, tel.: +370 46 383473, el. p. info@ecoservice.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Ecoservice Klaipėda“ atliekų tvarkymo veikla, adresu Tilžės g. 60, Tilžės g. 60B Klaipėda.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ūkinei veiklai – UAB „Ecoservice Klaipėda“ priimančiai, rūšiuojančiai ir tvarkančiai nepavojingas atliekas: popieriaus ir kartono atliekos, kombinuotos ir mišrios pakuotės, pakuotės iš tekstilės ir stiklo atliekos, stiklo pakuotės, medinės pakuotės, metalai ir metalinės pakuotės, siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. gruodžio 20 d. iki 2022 m. sausio 6 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2022 m. sausio 6 d.17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/NYHzgFS arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34, el. p. klaipeda@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: ataskaita, priedai