Informacija apie parengtą UAB „Blastera“ žuvies perdirbimo cecho, adresu Pramonės g. 11 Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2018-10-25

Paskelbta: spalio 25, 2018

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Blastera“, Vilties g. 6, LT-20175 Ukmergė, tel. + 370 340 57180, el. p. edudenas@blastera.lt.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, Kaunas LT-51392.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Blastera“ žuvies perdirbimo cechas, adresu Pramonės g. 11 Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r.
PŪV aprašymas: sanitarinė apsaugos zona (SAZ) nustatoma planuojamai ūkinei veiklai – 319,44 m2 ploto žuvų perdirbimo cechui, kuriame numatoma apdoroti, rūkyti ir vytinti žuvį, kuri auginama tame pačiame sklype, 348,61 m2 ploto uždarame pastate (šamų žuvivaisos fermoje). Per dieną planuojama perdirbti iki 400-500 kg žuvies.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2018 m. spalio 26 d. iki lapkričio 12 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Deltuvos seniūnijoje (adresu Vytauto g. 30, Deltuvos mstl., LT – 20306 Ukmergės r.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti planuojamos veiklos vietoje (adresu Pramonės g. 11 Statikų k., Ukmergės r.) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410 kabinete, Kaune). Ataskaitos santrauka viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. lapkričio 12 d. 18 val. Deltuvos kultūros namų salėje (adresu Vytauto g. 30, Deltuvos mstl., Ukmergės r.).
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392, Kaunas, el. p. info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Peržiūrėti: PVSV SANTRAUKA_UAB Blastera_2