Informacija apie parengtą UAB “Autobilas”, adresu Sasnavos g. 70F, Marijampolėje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2018-10-15

Paskelbta: spalio 15, 2018

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Autobilas“, Sasnavos g. 70, Marijampolė LT-68110, tel. 8 631 83303, el. p. autobilas@mail.com.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Autobilas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas, apimantis planuojant apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP), padidinant surenkamus ir laikomus metalo atliekų kiekius bei surenkant naujas metalo atliekų rūšis, adresu Sasnavos g. 70F, Marijampolėje.
PŪV aprašymas: Planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas, planuojant apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP), per metus išardant apie 600 t ENTP; padidinant surenkamus ir laikomus metalo atliekų kiekius iki 12400 t/metus, bei surenkant naujas metalo atliekų rūšis. Veikla planuojama uždaruose sandėliavimo paskirties pastatuose, pramoniniame Marijampolės rajone.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2018 m. spalio 16 d. iki spalio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Narto seniūnijos patalpose (adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti PŪV vykdymo vietoje (Sasnavos g. 70F, Marijampolėje) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 30 d. 18 val. PŪV vykdymo vietoje, adresu: Sasnavos g. 70F, Marijampolėje.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Peržiūrėti: PVSV_ Autobilas SANTRAUKA