Informacija apie parengtą UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2021-06-14

Paskelbta: birželio 14, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, tel. +37061846311, el. p. info@atliekucentras.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius.

Vieta (adresas): Vilniaus m. savivaldybė, Naujininkų seniūnija, Pranciškaus Žvirkos g. 8.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) vykdomai ūkinei veiklai – statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų (antrinių žaliavų) tvarkymui.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. birželio 30 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/tnTg6dx arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje. Spausti nuorodą į susirinkimą.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Peržiūrėti ataskaitą: PVSV_ARC ataskaita, sujungti priedai